Nationellt kompetenscentrum - Livsmedelsverket

Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg

Livsmedelsverket inrättade 2011 på uppdrag av regeringen ett nationellt kompetens-
centrum för måltider i den offentliga sektorn.

 

Med kompetenscentret vill vi bidra till att samordna och utveckla den kraft och kunskap som finns i måltidsverksamheten. Målet är att alla matgäster i vård, skola och omsorg ska känna måltidsglädje och må bra av maten.

 

Det nationella kompetenscentret ska:

  • Bidra till att måltidsfrågorna inom vård, skola och omsorg prioriteras.
  • Samla och tillhandahålla den bästa tillgängliga kunskapen om måltider i vård, skola och omsorg.
  • Bidra till att skapa samsyn och samverkan kring måltidsfrågan på olika nivåer och inom olika områden.
  • Inspirera, involvera och engagera.
  • Stötta kommuners och landstings systematiska kvalitetsarbete.
  • Ge en samlad bild av aktuella aktiviteter och initiativ på området.

 

Mycket av den information som kompetenscentret sammanställer och gör tillgänglig hittar du under den övergripande rubriken Måltider i vård, skola, omsorg i vänsterkolumnen här på webbplatsen.

Uppdaterad: 2014-12-18

Måltidsbloggen

» Följ arbetet med kompetenscentret på Måltidsbloggen

 

Läs mer på andra webbplatser

» Matlandet.se

 

 

Kontakta oss

Eva Sundberg
projektledare
018-17 57 06

eva.sundberg@slv.se

 

Anna-Karin Quetel
nutritionist
018-17 56 04
anna-karin.quetel@slv.se

 

Karin Lilja

nutritionist

018-17 55 87

karin.lilja@slv.se