Synpunkter välkomnas på förslag till nya nordiska näringsrekommendationer - Livsmedelsverket

Synpunkter välkomnas på förslag till nya nordiska näringsrekommendationer

Ur nyhetsarkivet 2012-10-30

Nu välkomnas synpunkter från forskare och andra intressenter på den första delen uppdaterade nordiska näringsrekommendationer.


Den första delen innehåller förslag till rekommendationer för

  • natriumklorid (salt)
  • vitaminerna C, E och K
  • mineralerna fluor, jod, kalium, koppar och selen
  • antioxidanter
  • vätskebalans.

De föreslagna rekommendationerna skiljer sig relativt lite från rekommendationerna i 2004 års utgåva. Undantaget är selen, där rekommendationen höjs för vuxna män och kvinnor, gravida och ammande.


Under hösten kommer ytterligare omgångar med förslag till rekommendationer att skickas ut för synpunkter.

 

Arbetet leds av en projektgrupp med medlemmar från de fem nordiska länderna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Över hundra forskare och experter har arbetat med underlagen till rekommendationerna. Forskarna har gjort en systematisk genomgång av studier som har publicerats efter år 2000, med särskilt fokus på områden där det kommit mycket ny forskning. I genomgången har forskarna värderat underlagen för att kunna bestämma referensvärden för olika näringsämnen samt hur olika kostmönster, livsmedel och näringsämnen kan kopplas till olika hälsoeffekter.

 

Synpunkter på den första delen, som ska vara av vetenskaplig och teknisk art, lämnas senast den 26 november på särskilt formulär på www.nnr5.org.


Public hearing on the new edition of Nordic Nutrition Recommendations från NNR5:s arbetsgrupp

Svensk översättning på Nordiska ministerrådets webbplats


Ytterligare upplysningar
Irene Mattisson, nutritionist, bitr. chef för Risk- och nyttovärderingsavdelningen: 018-17 53 13
Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40