Roland Lindqvist blir ny expert i Efsa-panel - Livsmedelsverket

Roland Lindqvist blir ny expert i Efsa-panel

Ur nyhetsarkivet 2012-09-18

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har utsett Roland Lindqvist, Livsmedelsverket, till medlem av  myndighetens vetenskapliga panel för biologiska faror - Biohaz.

 
Flera personer på Livsmedelsverket deltar på olika sätt i Efsa:s arbete och i dag sitter tre av dessa i vetenskapliga paneler. Vid sidan av Roland Lindqvist finns sedan tidigare Ulla Beckman Sundh och Kettil Svensson i panelen Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (Cef).


Oberoende experter
Medlemmarna utses på grundval av sin vetenskapliga kompetens i konkurrens med andra vetenskapliga experter. De deltar som oberoende experter och inte som representanter för sitt land.

 
- Utnämningen är ett erkännande och det ska bli mycket stimulerande att arbeta tillsammans med andra europeiska experter inom området. Riskbaserade vetenskapliga underlag är viktiga pusselbitar i arbetet för säkra livsmedel och eftersom Efsa:s underlag berör alla konsumenter inom EU har arbetsinsatserna stor betydelse för många, säger Roland Lindqvist, vetenskaplig strateg vid Livsmedelsverket.


Underlag för lagstiftning
De vetenskapliga underlagen som de oberoende experterna inom panelerna tar fram ligger till grund för en stor del av lagstiftningen inom livsmedelsområdet.

- Det är däför mycket värdefullt även för verksamheten på hemmaplan att Livsmedelsverkets vetenskapliga experter kan delta i detta arbete eller i panelerna, säger Roland Lindqvist.

 

Ytterligare upplysningar
Roland Lindqvist, 0709-24 56 31, vetenskaplig strateg, Livsmedelsverket
Foto på Roland Lindqvist Fakta om Efsa
Under 2011 stod Efsa bland annat för 658 vetenskapliga riskbedömningar. Bedömningarna ligger till grund för alla som ska hantera riskerna på olika sätt, exempelvis stifta lagar, bestämma gränsvärden eller informera.

Efsa, som i år fyller 10 år, ligger i Parma i Italien.

Efsa- den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

 

Svenskar i Efsas vetenskapliga paneler
Roland Lindqvist, SLV, Biological hazards (Biohaz), 2012-2015
Ulla Beckman Sund, SLV, Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (Cef), 2011-2014
Kettil Svensson, SLV, Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids (Cef), 2011-2014
Charlotte Berg, SLU, Skara, Animal health and welfare  (Ahaw), 2012-2015
Ivar Vågsholm , SLU, Animal health and welfare  (Ahaw), 2012-2015
Ingemar Sundh, SLU, Plant protection products and their residues (PPR), 2012-2015
Sandra Ceccatelli, KI, Contaminant in the Food Chain (CONTAM), 2012-2015