Regeringen klassificerar DMAA som hälsofarlig vara - Livsmedelsverket

Regeringen klassificerar DMAA som hälsofarlig vara

Ur nyhetsarkivet 2012-09-24

(Uppdaterad 28 sep)

Regeringen har beslutat att substansen DMAA ska klassas som hälsofarlig. Det innebär att den blir olaglig att framställa, importera, inneha och konsumera. DMAA finns i prestationshöjande sportprodukter som säljs på nätet, i hälsokostbutiker och på gym.


Nu är produkter innehållande substansen DMAA ärende för polisen. I slutet av augusti beslutade regeringen på Folkhälsoinstitutets begäran att substansen ska inkluderas i förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. EU-kommissionen har utrett att regeländringen inte utgör ett handelshinder och godkänner att Sverige förbjuder substansen. Förbudet trädde i kraft 18 september.

 

Olaglig

Att en substans klassas som hälsofarlig vara innebär att den är olaglig att framställa, importera och inneha. Den som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.
Om kommunen i sin livsmedelskontroll finner ett livsmedel med denna substans beläggs produkten med saluförbud och ärendet överlämnas till polisen.

 

Går under flera namn

DMAA förekommer främst som ingrediens i prestationshöjande preparat. Biverkningar såsom förhöjt blodtryck, huvudvärk, kräkningar och stroke har förekommit. DMAA går under flera benämningar, bland annat:

  • 1,3-Dimetylamylamin
  • Methylhexaneamine
  • Dimethylpentyamine
  • Pentylamine
  • 2-amino-4-methylhexane
  • Geranamine

Det kan även förekomma andra benämningar.

 

Svensk författningssamling 1992:42 Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor   

Svensk författningssamling 1999:58 Förordning om förbud mot vissa hälsofarliga varor (innehåller lista över substanserna)

 

Ytterligare upplysningar:
Zofia Kurowska, statsinspektör 018-17 55 08
Petra Bergkvist, statsinspektör: 018-17 56 43