Ny rapport visar på brister i livsmedelskontrollen - Livsmedelsverket

Ny rapport visar på brister i livsmedelskontrollen

Ur nyhetsarkivet 2012-10-26

Det finns brister men också ljuspunkter i den svenska livsmedelskontrollen.  Många livsmedelsföretag får inte den kontroll de betalar för. Samtidigt fortsätter antalet inspektörer i livsmedelskontrollen att öka, vilket är en av förutsättningarna för att komma till rätta med problemet. Det visar den rapport om kommunernas och Livsmedelsverkets kontroll som nu publiceras.

 

I rapporten framkommer att många livsmedelsföretag inte fick den kontroll den betalade för under 2011. Det gäller även företag som ska kontrolleras särskilt ofta eftersom de har en komplicerad eller på andra sätt känslig verksamhet. En förklaring till problemen kan vara att det fortfarande saknas personal inom den svenska livsmedelskontrollen.

- Rapporten pekar på problem som vi kontrollmyndigheter måste åtgärda. Det är allvarligt att företag som har en hög risklass inte kontrolleras och att företag inte får det stöd de betalar för säger Peter Brådenmark, chef på Kontrolledningsenheten.

 

Inte tillräckliga avgifter

Lagen säger att livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och avgiftsfinansierad. Det betyder att kontrollmyndigheterna ska ta in avgifter som täcker alla kostnaderna för kontrollen. Av rapporten framgår att timtaxan varierar mycket mellan kontrollmyndigheterna. Den lägsta timtaxan är 500 kronor och den högsta 1252 kronor.

- En av orsakerna till personalbristen kan vara att alla myndigheter inte tar ut tillräckliga avgifter för kontrollen, säger Linda Eskilsson på utvärderingsenheten, som ansvarar för analysen.

Flera myndigheter med låga taxor har dock höjt dem under året.

 

Alla kontrollmyndigheter har rapporterat

Den årliga rapporteringen från kommuner och Livsmedelsverket görs för att få en samlad bild av hur livsmedelskontrollen i Sverige fungerar.  För första gången har alla kontrollmyndigheter rapporterat in till Livsmedelsverkets utvärderingsenhet.

  -  Att alla myndigheter har rapporterat är mycket glädjande eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna dra tillförlitliga slutsatser på nationell nivå, säger Linda Eskilsson.

 

Utbildningar och handböcker

Livsmedelsverket driver just nu ett omfattande arbete för att utveckla de olika myndigheternas livsmedelskontroll.  I satsningen ingår bland annat att utveckla utbildningar och handböcker förlivsmedelsinspektörerna. Syftet med projektet är att livmedelskontrollen ska bli bättre än i dag. Den ska vara likvärdig, riskbaserad, ändamålsenlig och effektiv.

 

Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2011

 

Ytterligare upplysningar: Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40