Elever lär av skolmåltiden - ny film från Livsmedelsverket - Livsmedelsverket

Elever lär av skolmåltiden - ny film från Livsmedelsverket

Ur nyhetsarkivet 2012-10-18
Barn som lagar mat utomhusAtt laga sin skollunch tillsammans utomhus är både lärorikt och roligt. Förutom kunskaper om mat och matlagning får barnen ta ansvar, samarbeta och får stärkt självförtroende.

Det berättar elever och personal som visar hur utomhusmatlagning kan gå till i filmen Lära med måltiden.

 

I filmen lagar eleverna en gryta över öppen eld. Ett gott exempel som möjliggörs tack vare en skolledning som förstår värdet av måltiden som ett pedagogiskt verktyg och ett gott samarbete mellan pedagoger och kökspersonal.

- Det gäller att ta tillvara på varandras kunskap, då går det att hantera de risker som finns när det gäller exempelvis livsmedelshygien. Vi på Livsmedelsverket tycker att det här är en bra verksamhet och vill uppmuntra till att använda måltiderna som ett pedagogiskt verktyg, säger Eva Sundberg, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg som tagit fram filmen.


Filmen kan ses och laddas ner på Livsmedelsverkets webbplats samt på YouTube


Ytterligare upplysningar:
Eva Sundberg, 0706-207260, projektledare för Livsmedelsverkets kompetenscentrum måltider i vård, skola och omsorg