Livsmedelsverket åtalsanmäler en onödig transport av nötkreatur i dåligt skick - Livsmedelsverket

Livsmedelsverket åtalsanmäler en onödig transport av nötkreatur i dåligt skick

Ur nyhetsarkivet 2012-09-25

En transport av 40 nötkreatur har föranlett Livsmedelsverket att göra en åtalsanmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagstiftningen. Enligt Livsmedelsverkets bedömning var djuren i för dåligt skick för att transporteras till slakteri.

  
Livsmedelsverket gör bedömningen att slakttransporten av djuren inte är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Bedömningen grundas på det faktum att djuren hade kraftigt nedsatt allmäntillstånd; så kraftigt att mer än hälften av djuren inte kunde godkännas vid besiktning av levande djur före slakt. För dessa djur har transporten orsakat onödigt lidande.

Åtalsanmälan är skickad till åklagarkammaren i Luleå.

 

Mer information för journalister

Livsmedelsverkets pressjour 018-175340