Enkelt om livsmedelsregler för småföretag - Livsmedelsverket

Enkelt om livsmedelsregler för småföretag

Ur nyhetsarkivet 2012-05-11

Livsmedelsverket publicerar tre broschyrer som ska göra det enklare för småföretagare att följa livsmedelslagstiftningen. Broschyrerna riktar sig till kaféägare, importörer och de som säljer små mängder lokalproducerad mat.


– Det här är en del av vår satsning på att underlätta för småföretagarna i livsmedelsbranschen. Det kan vara svårt att sätta sig in i alla regler men med de nya broschyrerna hoppas vi att det blir enklare, säger Ulla Nordström på Livsmedelsverkets rådgivningsenhet.

   
En- och tvåmansföretag behöver mycket stöd kring de regler som gäller för verksamheten och vänder sig ofta till Livsmedelsverket med frågor. Samtidigt har de ofta inga branschorganisationer som kan hjälpa dem.


– Vi vill att det ska vara enkelt för småföretagarna att göra rätt. Reglerna ska inte vara ett hinder för lokal entreprenörsanda, säger Ulla Nordström.

 

Idag finns mycket information på Livsmedelsverkets webbplats om vad som gäller för små livsmedelsföretag. För att ytterligare förbättra stödet publiceras nu alltså tre broschyrer:

  • Öppna kafé riktar sig till personer som ska starta, överta eller driva ett litet enkelt kafé. Det kan till exempel handla om att servera kaffe och bakverk i anslutning till ett museum eller en butik. Informationen gäller i första hand kaféer där man inte lagar mat, men kan också vara ett stöd för annan kaféverksamhet.

  • Försäljning av små mängder handlar om vad man ska tänka på när man säljer primärprodukter direkt till konsumenter för eget bruk, på den egna gården eller på en marknad. Det kan vara produkter från biodling, boskapsuppfödning, jakt och fiske, grönsaker, svamp, frukt och bär, med mera.

  • Importera färdigförpackade livsmedel ger stöd kring hur man ska märka livsmedel som importeras eller förs in i Sverige, till exempel hur man ska ange ingredienser och vad som gäller för språk och läsbarhet.

De flesta livsmedelsföretagare vänder sig till i första hand till sin kommun för information om olika regler. Därför skickar Livsmedelsverket ut broschyrerna till kommunernas miljö- och hälsoskyddskontor och hoppas också att kommunerna ska länka till materialet från sina webbplatser.

 

Broschyrerna kan laddas ned direkt eller beställas i webbutiken

Öppna kafé: Ladda ned (pdf) eller beställ

Försäljning av små mängder: Ladda ned (pdf) eller beställ

Importera färdigförpackade livsmedel: Ladda ned (pdf) eller beställ 

 

Ytterligare upplysningar

Ulla Nordström, rådgivningsenheten, 018-17 56 65. Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40.