Ge synpunkter på genmodifierad raps - Livsmedelsverket

Ge synpunkter på genmodifierad raps

Ur nyhetsarkivet 2012-10-05

Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskvärdering av de genmodifierade rapssorterna Ms8, Rf3 och Ms8xRf3.

Den 26 september publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en riskvärdering av den genetiskt modifierade rapssorterna Ms8, Rf3 och Ms8xRf3. Allmänheten får lämna synpunkter till EU-kommissionen inom 30 dagar från publiceringen.
Ansökningarna omfattar användning av GMO-produkterna som livsmedel, foder samt för import och bearbetning. Rapssorterna och korsningen mellan dem är tålig mot vissa ogräsmedel. Ansökningen omfattar inte odling.


Riskvärdering av rapssorterna Ms8, Rf3 och Ms8xRf3 med ansökningsnummer hos EFSA:
EFSA/GMO/BE/2010/81

EU-kommissionens formulär för synpunkter Se open consultations.

Skicka gärna en kopia på synpunkterna till Livsmedelsverket, Zofia Kurowska,

Information om pågående ansökningar, på Livsmedelsverkets webbplats

Ytterligare upplysningar

Zofia Kurowska, statsinspektör: 018 - 17 55 08