Fortsatt undersökning av blyfragment i viltkött - Livsmedelsverket

Fortsatt undersökning av blyfragment i viltkött

Ur nyhetsarkivet 2012-10-12

Livsmedelsverket fortsätter att utreda problemet med att viltkött innehåller blyfragment från ammunition. Undersökningen kommer delvis att genomföras i samarbete med SVA och Jägareförbundet. Den nya utredningen omfattar tre delstudier:


• En beräkning av hur mycket bly som kan lösas ut i magsäcken och hur mycket som tas upp i kroppen.
• Matvaneundersökning och mätningar av blyhalt i blod hos storkonsumenter av viltkött.
• Insamling av prover från andra viltarter än älg.

 

Viltkött kan innehålla blyfragment som sprids från blykulor som används vid jakt. Blyfragmenten finns framför allt runt det område där kulan har träffat, det vill säga i kött som används till exempel till färs och grytbitar.

 
- Livsmedelsverket gör undersökningen för att få reda på mer om vad detta har för betydelse för dem som äter viltkött. Vi behöver räta ut frågetecken kring problemtiken med bly i viltkött, säger Rickard Bjerselius toxikolog på Livsmedelsverket.

Resultaten av undersökningen ska förhoppningsvis ge Livsmedelsverket en tydligare bild av hur stort detta problem är för svenska konsumenter.


- För de flesta innebär det ingen risk för hälsan att äta sådant viltkött en gång per vecka men barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör undvika att äta viltkött som kan innehålla höga blyhalter oftare än någon gång per år, säger Rickard Bjerselius.

 

Fakta och råd om bly i viltkött

När blykulor används sprids blyfragment till köttet i närheten av sårkanalen. Området runt kanalen rensas bort, men det angränsande köttet används till exempel till färs och grytbitar och i sådant kött är risken stor att det finns kvar blyfragment. Däremot är risken mycket liten att kött från andra delar av viltet, till exempel från ben, hals, lår och filé innehåller blyfragment.


Små barn och foster är känsligare för bly än vuxna. Barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida (tre månader innan man slutar med preventivmedel) bör därför undvika att äta till exempel färs och grytbitar oftare än någon gång per år. Däremot går det bra att äta viltkött från delar som inte gränsar till sårkanalen så ofta man vill. Övriga konsumenter bör inte äta färs eller grytbitar från området runt sårkanalen oftare än en gång per vecka. 

 

Bly i viltkött 

Svenska jägareförbundets råd om ammunition och kötthantering 

 

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40