Fortsatt råd om att koka frysta, köpta bär - Livsmedelsverket

Fortsatt råd om att koka frysta, köpta bär

Ur nyhetsarkivet 2013-04-18

I Sverige har minst tre ytterligare fall upptäckts som kan kopplas till det danska utbrottet av hepatit A. Rådet om att koka frysta, köpta bär gäller därför fortfarande. Hittills har Livsmedelsverket dock inte kunnat hitta hepatit A i de prov som analyserats.

 

Livsmedelsverket har analyserat nio prov av frysta bär och två prov av fryst frukt. Proverna kommer från dem som insjuknat samt har köpts i butik. Inget av proverna innehöll hepatit A-virus, men djupfrysta köpta bär är ändå den mest troliga orsaken till utbrottet. Rådet att koka alla sorters köpta, djupfrysta bär gäller därför fortfarande.


- För att insjukna i hepatit A krävs en mycket liten mängd av viruset, så liten att vi ibland inte ens kan hitta det vid analyser.  Det är därför svårt att hitta hepatit A i bärproverna. Man måste hitta rätt parti och det ska i sin tur innehålla tillräckligt mycket virus för att vi ska upptäcka det, säger Mats Lindblad, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

 

Råd att koka gäller fortfarande

Utbrottet av hepatit A pågår fortfarande och totalt har nu 27 inhemskt smittade fall rapporterats från olika delar av Sverige mot normalt fem under samma period tidigare år.

 

Eftersom hepatit A är en sjukdom med långt och ibland allvarligt sjukdomsförlopp ger Livsmedelsverket sedan den 11 april ett tillfälligt råd om att koka djupfrysta, köpta bär i minst en minut innan man äter dem.

 

Fortsatt smittspårning

Prover från insjuknade personer analyseras av Smittskyddsinstitutet för att ta reda på om de smittats av den typ av hepatit A som orsakat utbrottet. Svar på frågeformulär från insjuknade håller på att sammanställas för att reda ut vad de ätit. 

 

Nordiskt samarbete

De nordiska länderna samarbetar och utbyter information om utbrottet kontinuerligt via den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.


Frågor och svar - Livsmedelsverkets webbplats
Ytterligare fall av hepatit A - Information på Smittskyddsinstitutets webbplats
Pressmeddelande om utbrottet – Livsmedelsverket 11 april 2013


Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40