Färgämnescocktail i falsk oxfilé - Livsmedelsverket

Färgämnescocktail i falsk oxfilé

Ur nyhetsarkivet 2012-10-26

Livsmedelsverkets analyser visar att 11 prover av den falska oxfilén innehåller färgämnena azorubin E122 samt para-orange E110. Ett köttprov innehåller även färgämnet nykockin E124. Färgämnena innebär ingen hälsorisk men de får inte användas i nöt eller fläskkött.

Azorubin E 122 får användas i livsmedel där färgämnen är tillåtna. Para-orange och nykockin får användas för färgning av ett begränsat antal livsmedel som läsk, godis och fiskrom. I analyserna har Livsmedelsverket letat efter drygt 25 olika färgämnen eller beståndsdelar av färgämnen.

 

Kan färgämnena göra att köttet blir farligt för hälsan?

Nej, den mängd av färgämnena man kan få i sig via detta kött är mycket liten. Azorubin, para-orange och nykockin är godkända färgämnen som förekommer i högre halter i livsmedel där de får användas, till exempel i läsk.

Livsmedelsverket och flera kommuner samverkar i arbetet med att spåra misstänkt kött. Partier som hittas beläggs med saluförbud.

Livsmedelsverket återkommer när det finns mer informationen om den falska oxfilén.

  

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, 018-175340.