Färgämne hittat i falsk oxfilé - Livsmedelsverket

Färgämne hittat i falsk oxfilé

Ur nyhetsarkivet 2012-10-19

Livsmedelsverkets analyser visar att fem prover av den falska oxfilén innehåller färgämnet azorubin E122. Färgämnet innebär ingen hälsorisk men azorubin får inte användas i nöt eller fläskkött.

 

Azorubin E 122 får användas i livsmedel där färgämnen är tillåtna. Om det finns några andra färgämnen i köttet går inte att säga utifrån de analyser som gjorts hittills. Livsmedelsverket fortsätter att analysera fler prover för att fastställa om köttet kan innehålla andra otillåtna eller hälsofarliga ämnen.

 

Kan färgämnet göra att köttet blir farligt för hälsan?

Nej, den mängd azorubin man skulle få i sig via detta kött är mycket liten. Azorubin är ett godkänt färgämne som förekommer i mycket högre halter i livsmedel där det får användas, till exempel i läsk.

Livsmedelsverket och flera kommuner samverkar i arbetet med att spåra misstänkt kött. Partier som hittas beläggs med saluförbud. 

 

Livsmedelsverket återkommer när det finns mer informationen om den falska oxfilén.

 

 

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, 018-175340.