Ny EU-lista med godkända aromer - Livsmedelsverket

Ny EU-lista med godkända aromer

Ur nyhetsarkivet 2012-10-26


Nu har EU:s lista över godkända aromer kommit. Listan innehåller över 2 100 tillåtna aromämnen. Ytterligare 400 kommer att finnas kvar på marknaden tills den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, är klar med sin utvärdering. Det är ämnen som har använts länge och som redan har bedömts som riskfria av andra forskningsorgan
.
 

Två nya förordningar om aromer har nu börjat gälla. I den ena, 872/2012 finns en lista över godkända aromämnen, för närvarande 2 100. Den andra, 873/2012, innehåller en tidtabell för godkännande av aromer som inte tidigare godkänts och aromer som framställts från material som inte är livsmedel.

 

Villkor för godkännande

Aromer är ämnen som inte äts eller dricks som de är. Istället tillsätts de i livsmedel i mycket låga halter för att ge eller förändra livsmedlens smak och doft.

För att ett aromämne ska godkännas måste det uppfylla vissa villkor.

  • Det får inte finnas någon vetenskapligt bevisad hälsorisk för konsumenten när ämnet används i den mängd som föreslås.
  • Konsumenten får inte vilseledas av användningen.

Lista över godkända aromer

Listan över de aromer som får användas i livsmedel i EU ska tillämpas från 22 april 2013. Aromämnen som inte är upptagna i listan kommer att vara förbjudna efter en utfasningsperiod på 18 månader.

 

Förordningar om aromer

Grundförordning:
Förordning (EG) nr 1334/2008

Förordning 872/2012 och 873/2012:
Förordning 872/2012
Förordning 873/2012


Fakta
Om aromer på Livsmedelsverkets webbplats

Ytterligare upplysningar:

Evelyn Jansson Elfberg, regelutvecklingsavdelningen, 018 - 17 56 71