Blyfragment från jägarnas kulor hamnar i viltköttet - Livsmedelsverket

Blyfragment från jägarnas kulor hamnar i viltköttet

Ur nyhetsarkivet 2012-06-25

Viltkött kan innehålla blyfragment som sprids från blykulor som används vid jakt. Det visar en förstudie av älgfärs som Livsmedelsverket gjort i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Svenska Jägareförbundet.


Blyfragmenten finns framför allt i det område där kulan har träffat, det vill säga i kött som används till exempel till färs och grytbitar.

 
– För de flesta innebär det ingen risk för hälsan att äta sådant viltkött en gång per vecka. Undantaget är barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida. Eftersom de är särskilt känsliga bör de undvika att äta viltkött som kan innehålla höga blyhalter oftare än någon gång per år, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.


Däremot går det bra att äta viltkött från delar som inte gränsar till sårkanalen, till exempel stek och filé, så ofta man vill. Risken att det ska finnas blyfragment i de delarna är mycket liten.


– All blyexponering som vi känner till ska vi försöka minska så mycket som möjligt, eftersom det inte finns någon säker lägsta halt för bly. Eftersom vi redan får i oss en del bly från maten är det viktigt att ta bort de blykällor man kan göra något åt, säger Rickard Bjerselius.


 

Liknande resultat i andra länder

Livsmedelsverkets analyser av bly i älgfärs visar att 18 av 54 undersökta prover innehöll förhöjda halter bly. Studier i andra länder visar på liknande resultat.


– Det positiva är att det går att göra något åt problemet. Jägare kan välja bort blyammunition och därmed helt eliminera risken för blyfragment i köttet. Om man ändå använder blyammunition är det viktigt att känna till att blyfragment blir kvar i vissa delar av köttet och att följa Jägareförbundets råd om hur man hanterar viltkött för att minska risken att exponeras för bly, säger Rickard Bjerselius.


 

Uppföljande studier

Livsmedelsverket går nu vidare med uppföljande studier av andra sorters vilt, men även studier om hur viltet kan styckas för att undvika förhöjda halter av bly i köttet. Även detta sker i samarbete med SVA och Svenska Jägareförbundet.


– Utifrån resultaten hoppas vi kunna ge mer precisa råd om hur viltkött ska hanteras på lämpligt sätt så att problemet med bly minskar, och kanske även råden om hur ofta man kan äta köttet, säger Rickard Bjerselius.

 

Fakta och råd om bly i viltkött

När blykulor används sprids blyfragment till köttet i närheten av sårkanalen. Området runt kanalen rensas bort. Det angränsande köttet används till exempel till färs och grytbitar och i sådant kött är risken stor att det finns kvar blyfragment. Däremot är risken mycket liten att kött från andra delar av viltet, till exempel från ben, hals, lår och filé innehåller blyfragment.


Små barn och foster är känsligare för bly än vuxna. Barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida (tre månader innan man slutar med preventivmedel) bör därför undvika att äta till exempel färs och grytbitar oftare än någon gång per år. Däremot går det bra att äta viltkött från delar som inte gränsar till sårkanalen så ofta man vill. Övriga bör inte äta färs, skav eller grytbitar från området runt sårkanalen oftare än en gång per vecka.

 

Är det farligt med bly?

Om man utsätts för förhöjda doser bly under många år kan det skada nervsystemet. Man har sett ett visst samband mellan långvarig exponering och försämrad IQ. Foster och små barn är känsligast för bly, eftersom deras hjärna och nervsystem utvecklas och därför är känsligare för påverkan. De effekter man kan se är fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar. Bly kan även ge effekter på blodtrycket och påverka njurarna.


Akut blyförgiftning kan uppstå om man utsätts för mycket höga blyhalter. Det ger diffusa symtom som trötthet, förstoppning och dålig aptit. Bly skadar de röda blodkropparna, vilket kan leda till blodbrist.

 

Var finns bly?

Bly finns överallt i miljön och även i de flesta livsmedel, men i låga halter. Det mesta av blyet man får i sig kommer därför från livsmedel som man äter ofta, som spannmål, vegetabilier och dryck. Halten av bly i blodet har minskat stadigt i Sverige i och med att användningen av bly i bensin fasades ut.

 

Bly i viltkött – riskhanteringsrapport (uppdaterad 3 juli 2012, sid 9 första stycket)
Frågor och svar om bly i viltkött
Felaktig hantering kan ge bly i viltkött - Jägarförbundets pressmeddelande
För jägare - bilder på hur blyfragment sprids från blykulor vid jakt

Ytterligare upplysningar
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40