Bättre hygien på slakterierna - Livsmedelsverket

Bättre hygien på slakterierna

Ur nyhetsarkivet 2012-09-17

På tre år har problemet med slaktkroppar som förorenas med gödsel minskat drastiskt. Från i genomsnitt drygt 10 procent till 1 procent, vilket är ett mycket bra resultat. Förbättringen är effekten av ett kontrollprojekt som Livsmedelsverket genomfört.

 

- Risken att sjukdomsframkallande bakterier som till exempel EHEC överförs till köttet har minskat. Vi kan glädjas åt att konsumenterna nu kan få ännu säkrare kött från svenska slakterier, säger Christian Berking, veterinärinspektör vid Livsmedelsverket.

 

Livsmedelsverket har arbetat med förbättrade kontrollrutiner och tydlig kommunikation med slakterierna. Detta har lett till att slakterierna satsat på bättre kontroll och effektivare rensning av slaktkroppar och därmed lyckats minskat förekomsten av gödselföroreningar på kött.

 

2007 gjorde Livsmedelsverket en kartläggning som visade att det är vanligt med synliga föroreningar från tarm och maginnehåll på slaktkroppar från nöt och lamm. Därför infördes 2008 ett nytt kontrollsystem för att skapa bättre rutiner för att förebygga att kött förorenas vid slakt.

 

Nu har det nya systemet utvärderats och förändringen är positiv. Hanteringen av köttet har blivit bättre och likaså hygienen. Detta tillsammans med en ökad riskmedvetenhet på slakterierna har minskat förekomsten av förorenat fläsk- lamm- och nötkött. Projektet har också resulterat i en artikel av Mats Lindblad och Christian Berking som publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Food Control.


Artikel i Food Control

 

Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverkets pressjour: 018 – 17 53 40