Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Svårt att göra medvetna val utifrån informationen på matförpackningen

Pressmeddelande 2015-02-27

Många konsumenter har svårt att förstå informationen på matförpackningen vilket kan innebära problem när de vill välja till exempel hälsosammare mat. Det visar en kartläggning från Livsmedelsverket.


Livsmedelsverket har undersökt om konsumenterna förstår den information om maten som finns på livsmedelsförpackningar. Undersökningen visar att många tror att de känner till och förstår informationen, men när de får pröva sina kunskaper visar det sig att det är svårare än de trott.


Särskilt svår att förstå är ursprungsmärkningen, delar av ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen.


De konsumentgrupper som har svårast att förstå livsmedelsinformationen är de som inte är intresserade av mat, män, personer som är 55 år eller äldre och de med lägre utbildning.


- Den som vill välja nyttigare mat eller kött från ett visst land ska inte hindras av svårbegriplig information.  Alla inblandade parter måste anstränga sig för att informationen ska bli enkel att förstå för konsumenterna, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord.

Livsmedelsverket kommer ta initiativ till att lagstiftningen kring livsmedelsinformationen förenklas och att samarbetet med branschen fördjupas i dessa frågor. Livsmedelsverket kommer även satsa på utvecklad  information till konsumenter om hur de kan väja hälsosammare mat, till exempel genom Nyckelhålsmärkningen.

En positiv slutsats från undersökningen är att den nya allergimärkningen visade sig vara tydlig och lätt att förstå. Märkningen innebär att allergener måste framhävas till exempel genom fet eller kursiverad stil i ingrediensförteckningen.

- Den nya allergimärkningen är ett bra exempel på hur regler kan utformas så de bidrar till att göra informationen enkel att förstå för konsumenterna, säger Stig Orustfjord.


Rapporten: (An)märkningsvärt - en undersökning om konsumenters förståelse av livsmedelsinformation

Mer om märkning av maten

Tidigare pressmeddelanden om informationsförordningen:

Högre krav på restauranger och i butiker ska underlätta för allergiker, 2014-12-03
Tydligare och mer lättläst information på maten från 13 december, 2014-12-04

 

Ytterligare upplysningar för journalister:

Livsmedelsverkets pressjour, tel 018-17 53 40

Uppdaterad: 2011-05-12