Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Läckage av klorparaffin från stavmixrar

Pressmeddelande 2014-10-22

Forskare vid Stockholms universitet har i tester funnit att flera av de vanligaste modellerna av stavmixrar läcker klorparaffiner. Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen ser allvarligt på uppgifterna och tar informationen till våra nordiska grannländer och inom EU.

 

– Det är positivt att Stockholms Universitet går vidare med sina studier och uppmärksammar oss på problemet. Det här är ingenting som ska få förekomma i maten, säger Per Ola Darnerud, toxikolog på Livsmedelsverket.

Forskarnas resultat visar att åtta av tolv testade stavmixrar läckte klorparaffiner, en grupp ämnen som förekommer i bland annat smörjolja. De stavmixrar som testats är några av de vanligaste modellerna som i dag säljs på den svenska marknaden.

 

Ej godkänt för kontakt med livsmedel

Klorparaffiner är ämnen med klorerade kolkedjor av olika längd som används i kyl- och smörjmedel. Ämnena ackumuleras i kroppen och kan ha en effekt på fortplantningen vid höga doser. Det finns också risk för att de kan vara cancerframkallande. De är inte godkända som material som får komma i kontakt med livsmedel inom EU.

– Det här är svåranalyserade ämnen och utifrån de testresultat som Livsmedelsverket tagit del av är det svårt att fastställa hur höga halter av klorparaffiner som har läckt ut, men vi bedömer det som osannolikt att någon kan ha fått i sig så höga halter att det utgör någon risk, säger Per Ola Darnerud.

 

Informationsutbyte

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen går nu tillsammans vidare för att undersöka vad som kan göras för att skydda konsumenterna. Ytterligare information om hur klorparaffiner används i stavmixrar och liknande hushållsapparater behöver tas fram. Livmedelsverket kommer också att kontakta den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa samt våra nordiska grannländer för att informera dem om fynden.

 

Länk till Livsmedelsverkets webbplats om ämnen som är godkända för kontakt med livsmedel

 

Länk till rapporten

 

Ytterligare information för journalister:

 

Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40

Kemikalieinspektionens pressjour 08-519 41 200

Uppdaterad: 2011-05-12