Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Gemensam strategi ska minska risken för parasitsmitta

Pressmeddelande 2014-09-01

Cryptosporidium heter parasiten som orsakade att närmare 50 000 personer blev sjuka i Östersund och Skellefteå år 2010–2011. Parasiten sprids bland annat via förorenat dricksvatten, badvatten eller livsmedel. För att minska risken för att människor smittas av parasiten har fem myndigheter tagit fram en gemensam strategi.

 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har gemensamt arbetat fram en femårig strategi som ska minska risken för att människor smittas av Cryptosporidium.

 

Cryptosporidium kan spridas via vatten

Cryptosporidium kan spridas via dricksvatten och badvatten. Parasiten kan orsaka stora sjukdomsutbrott, som när den spreds genom dricksvatten i Östersund och Skellefteå då närmare 50 000 människor insjuknade. Den framtagna strategin gäller endast de arter av parasiten som kan smitta människor och beskriver de åtgärder de fem myndigheterna anser är särskilt angelägna för att minska risken för smitta till människor.

 

De föreslagna åtgärderna ska:

  • öka förmågan att upptäcka och smittspåra sjukdomsfall
  • öka kunskapen om Cryptosporidium hos människor, till exempel olika smittkällors betydelse för sjukdom hos människor
  • säkerställa produktion av ett hälsomässigt säkert dricksvatten.

– En viktig del i arbetet med att på sikt få ned antalet sjukdomsfall hos människor är att myndigheterna arbetar mot gemensamma mål, säger Annica Wallén Norell, projektledare på Jordbruksverket.

 

Fler myndighetsgemensamma strategier framtagna

Strategin mot Cryptosporidium är den femte i en rad strategier myndigheterna tillsammans tagit fram för att minska antalet sjukdomsfall hos människor. Strategierna behandlar viktiga smittämnen som kan överföras mellan djur och människor.

 

Mer information

Strategin om cryptosporidium
Campylobacterinfektion – ett nationellt strategidokument
Salmonella - ett nationellt strategidokument
Infektion med Listeria monocytogenes – ett nationellt strategidokument
Infektion med Yersinia enterocolitica – ett nationellt strategidokumen 
 

Kontaktperson för journalister

Folkhälsomyndigheten
Margareta Löfdahl, telefon 010-205 23 87  och Anette Hansen, telefon 010-205 24 81

Jordbruksverket
Annica Wallén Norell, telefon 036-15 63 64

Livsmedelsverket
Pressjour, 018-17 53 40

Socialstyrelsen
Mikael Magnusson, telefon 075-247 40 40

Statens veterinärmedicinska anstalt
Kaisa Sörén, telefon 018-67 46 12

 

FAKTA OM CRYPTOSPORIDIUM


Cryptosporidium är en encellig parasit som kan infektera både människors och djurs tarmsystem och orsaka svår diarré. Parasiten kan överleva länge i miljön och är även motståndskraftig mot klor i de koncentrationer som får användas i dricksvatten och bassängbad. Infektionen läker som regel spontant efter några veckor. Hos individer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan den däremot bli kronisk eftersom specifik behandling saknas.

 

I flera studier har Cryptosporidium påvisats i utgående avloppsvatten. I utbrottet i Östersund var avloppsvatten den misstänkta smittkällan. Även djur är en möjlig smittkälla för parasiten, men med den kunskap vi har i dagsläget bedöms djur utgöra en låg risk som orsak till dricksvattenburna utbrott i Sverige. Cryptosporidium kan även spridas via förorenade livsmedel, från person till person eller vid direktkontakt med djur.

Uppdaterad: 2011-05-12