Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Industrikemikalier kan finnas i minst 3,4 miljoner svenskars dricksvatten

Pressmeddelande 2014-04-15

Minst 3,4 miljoner svenskar får dricksvatten från vattentäkter som är eller misstänks vara förorenade av industrikemikalierna PFAA. I de flesta fall verkar halterna dock vara låga. Det visar Livsmedelsverkets kartläggning.


- Även om halterna i de flesta fall är låga finns det områden där grundvattnet har större föroreningar av PFAA. Det är mycket oroväckande att de här industrikemikalierna är så spridda i vår miljö och även i dricksvattnet, som är vårt viktigaste livsmedel. Det behövs krafttag från politiker, myndigheter, näringsliv och dricksvattenproducenter, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör.


Totalt är det 66 dricksvattenanläggningar som bedöms vara förorenade av perfluorerade alkylsyror (PFAA). Tillsammans försörjer dessa anläggningar 3,4 miljoner människor med dricksvatten. Eftersom många av anläggningarna tar sitt dricksvatten från stora sjöar och vattendrag som Mälaren, Vättern och Göta älv späs föroreningarna ut och halterna blir låga. Det är när förorenat grundvatten i marken används för att göra dricksvatten som halterna i dricksvattnet kan bli höga.


Tre av fyra dricksvattenanläggningar bedöms inte vara förorenade av perfluorerade alkylsyror (PFAA).


Viktigt att få en fullständig bild

85 procent av kommunerna har svarat på Livsmedelsverkets enkät om vilka dricksvattenanläggningar som är eller riskerar att vara förorenade av perfluorerade alkylsyror (PFAA).  Några av kommunerna som har skickat in enkäten har svarat att de inte har tagit reda på om dricksvattnet i deras område kan vara förorenat.


- Vi är förvånade att inte alla kommuner har undersökt detta. Det är angeläget att vi får en fullständig bild över hur utbrett problemet med PFAA i dricksvatten är, därför uppmanar nu Livsmedelsverket de kommuner som inte har besvarat enkäten att göra det omgående, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör, kontrollstödsenheten på Livsmedelsverket.


Nu går kartläggningen vidare. Senast 1 juni uppmanas de kommuner som bedömt att de har vatten som kan vara förorenat av PFAA att också ta prover på vattnet. Och de kommuner som inte ännu inte gjort den första bedömningen uppmanas att göra det.


Rapport: Kartläggning av PFAA i råvatten och dricksvatten

Om perfluorerade alkylsyror i dricksvatten


 

För ytterligare information för journalister, Livsmedelsverkets pressjour: 018-17 53 40

Uppdaterad: 2011-05-12