Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Efsa: bisfenol A bedöms inte skada hälsan

Pressmeddelande 2015-01-21

Den mängd bisfenol A vi får oss bedöms inte skada hälsan. Det gäller alla åldersgrupper och även foster. Den nya utvärderingen från Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bekräftar myndighetens egen preliminära bedömning från januari 2014.

Efsa sänker i sin nya bedömning värdet något, jämfört med den preliminära, för den mängd bisfenol A som en person kan få i sig varje dag hela livet utan risk för hälsan. Men även med denna lägre nivå, fyra mikrogram per kilo kroppsvikt och dag istället för fem, bedömer myndigheten att den mängd bisfenol A vi får i oss inte skadar hälsan.

Den högst uppmätta mängden bisfenol en person kan bli utsatt för från mat och andra källor som damm, kosmetika och kvitton bedöms vara tre till fem gånger lägre än TDI.

- De grupper som vid ”worst case”-beräkningar skulle få i sig mest bisfenol A, från både mat och andra källor, skulle komma upp till 1,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Det finns alltså fortfarande god marginal, säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket

Det finns osäkerheter när det gäller vissa hälsoeffekter på till exempel fortplantning, beteende och påverkan på immunförsvaret. För att ta hänsyn till dessa osäkerheter har Efsa i sin bedömning använt sig av en större säkerhetsfaktor än de brukar.  

No consumer health risk from bisphenol A exposure (Efsas pressmeddelande)
Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs: Executive summary (Scientific opinion på Efsas webbplats)
Om bisfenol A på Livsmedelsverkets webbplats

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40

Uppdaterad: 2011-05-12