Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Har du ett tivoli i kylskåpet?

Pressmeddelande 2014-11-27

En familj i Sverige beräknas kunna spara 3 000 – 6 000 kronor per år genom att slänga mindre mat. En summa som alla kan göra många roliga saker för. Det uppmärksammar nu Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket i en ny kampanj under parollen ”Har du ett tivoli kylskåpet?”

– Vi vill på ett roligt och intresseväckande sätt uppmärksamma att det kostar både pengar och miljö att kasta mat. Bara det fasta matavfallet hushållen i Sverige slänger under ett år motsvarar utsläppen från 200 000 bilar, säger Ingela Dahlin, projektledare på Livsmedelsverket.

Kampanjen ”Har du ett tivoli i kylskåpet?” vill väcka medvetenhet om matsvinn och visa att det lönar sig att slänga mindre mat samt uppmärksamma att de som tror att de inte slänger något faktiskt ofta gör det. Svenska hushåll slänger i genomsnitt 28 kg ätbar mat om året i soptunnan, och häller ut 26 kg flytande mat i slasken.  

– Många små mängder blir till slut en stor massa. Det vill vi visa med kampanjen och på ett enkelt sätt ge svar på hur alla kan ändra sitt beteende och på så vis spara både pengar och miljö, säger Ingela Dahlin

Kampanjen har sin bas på webbplatsen www.stoppamatsvinnet.nu där alla kan hitta fakta och lättillgängliga tips på vad de själva kan göra för att minska matsvinnet.
Testet ”Svinsmart, smågrisig eller matsvin?” ger alla koll på det egna beteendet när det handlar om att ta hand om maten. Kampanjen kommer även att synas i sociala medier med en egen Facebooksida samt spridas genom digital och tryckt annonsering.

Länk till kampanjens webbplats Stoppamatsvinnet.nu

Länk Facebooksida


Fakta
Arbetet med kampanjen ”Har du ett tivoli i kylskåpet?” är en del av regeringsuppdraget kring att minska matsvinnet som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbetar med under 2013 – 2015. I regeringsuppdraget ingår att genomföra riktade informationsinsatser till konsument.

Kampanjen kommer att pågå under hösten 2014 fram till och med våren 2015. Budget för hela kampanjen är 1,8 miljoner kronor. Om matsvinnet reducerades med 20 % i Sverige skulle den samhällsekonomiska nettovinsten vara mellan 3,2 – 5,7 miljarder kronor per år.

 

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018 - 17 53 40

 

 

Uppdaterad: 2011-05-12