Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Branschriktlinjer reder ut sillens vikt i inläggningar

Pressmeddelande 2014-10-29

Sillvikten är viktig information för att konsumenten ska kunna göra ett medvetet val av produkt när hen står vid sillhyllan i butiken. Nu finns riktlinjer för vad tillverkarna ska väga och hur.

 

Det är skillnad på bruttovikt, nettovikt, avrunnen vikt och sillvikt för sill i lag och sill i sås. Enligt branschen har det rått olika tolkning av de regler som gäller för viktangivelser på olika typer av sillinläggningar. Nu har branschen tagit fram nationella branschriktlinjer om hur producenterna ska mäta sillvikten och vad som ska anges på förpackningarna.

Syftet med riktlinjerna är att skapa en enhetlig, gemensam grund för att konsumenten enkelt ska kunna jämföra priserna mellan olika inläggningar och varumärken.

Branschriktlinjerna har tagits fram av Fisk & Skaldjursrådet inom Föreningen Fryst och Kyld Mat. Livsmedelsverket har granskat dem. Riktlinjerna finns nu tillgängliga på Livsmedelsverkets webbplats.
En branschriktlinje är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Riktlinjerna ger råd till företag om hur de ska leva upp till lagkraven och är också ett stöd för myndigheternas kontrollpersonal.

 

Branschriktlinjer för viktangivelse och mätning av sillvikt i inläggningar

 

Sida med samtliga branschriktlinjer


Ytterligare upplysningar:
Ulla Nordström, chef för rådgivningsenheten: 018-17 56 65

Uppdaterad: 2011-05-12