Pressmeddelanden - Livsmedelsverket

Så söker du skyddad beteckning
för en produkt eller råvara

Pressmeddelande 2014-09-19

Kalix löjrom, Bruna bönor från Öland och Falukorv är några av de få skyddade produkterna från Sverige. I andra länder finns det hundratals, exempelvis Parmaskinka. Nu har Livsmedelverket en broschyr om hur man kan söka skyddad beteckning för sin råvara eller produkt.

 

Inom EU finns möjligheten för producenter inom ett visst område att förbehålla rätten att använda vissa beteckningar på livsmedel, så kallade skyddade beteckningar. Det gäller också särskilda recept. I Sverige finns sju godkända produkter, i Italien 260 stycken.

 

Grupper av producenter kan ansöka till EU om att få skyddad beteckning till sin produkt. Broschyren beskriver kortfattat hur man gör för att ansöka om en ny skyddad beteckning för ett typiskt svenskt livsmedel och för vilka livsmedel som det är möjligt.
 
Det finns tre sätt märka skyddade beteckningar:

  • Ursprungsbeteckning,
  • geografisk beteckning och
  • garanterad traditionell specialitet.


Skyddad ursprungsbeteckning

Strängast är kraven på skyddade ursprungsbeteckningar. Bland annat måste produktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område. Ursprungsplatsen ska ha betydelse för produktens kvalitet eller egenskap. De svenska produkter som idag har skyddad ursprungsbeteckning är Kalix löjrom och Upplandskubb.

            

 


Skyddad geografisk beteckning

För skyddade geografiska beteckningar räcker att antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats. De svenska produkter som idag har skyddad geografisk beteckning är Svecia, Skånsk spettkaka och Bruna bönor från Öland.

         

 


Garanterad traditionell specialitet

För garanterade traditionella specialiteter är det enbart själva receptet som är skyddat. De svenska produkter som är registrerade som garanterad traditionell specialitet är Falukorv och Hushållsost.
          


 

Broschyren Skyddade beteckningar 

Livsmedelsverkets webbplats: Skyddade beteckningar

 

Ytterligare upplysningar: 
Ulla Nordström, chef för rådgivningsenheten: 018-17 56 65

Uppdaterad: 2011-05-12