Övervaka antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel - Livsmedelsverket

Övervaka antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel

Ur nyhetsarkivet 2009-10-16

Övervaka utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier i livsmedel för att tidigt upptäcka problem. Det rekommenderar Livsmedelsverket och Strama VL i en risköversyn av antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel.

 

– Det är viktigt att veta i vilken grad livsmedel sprider sådana resistenta bakterier som gör det svårt att behandla insjuknade med antibiotika, säger Hans Lindmark, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att bakterier som är motståndskraftiga, resistenta, mot penicillin och annan antibiotika är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Hälften av all antibiotika används i dag till djur, särskilt livsmedelsproducerande djur.

Antibiotikaresistenta bakterier kan därför förekomma i alla typer av livsmedel, både kött och vegetabilier. På så sätt kan resistens spridas från djur eller växter till människa, och mellan länder. I dag är det dock oklart i vilken omfattning så sker.

 

Antibiotikaresistens i svenskt perspektiv

För att belysa problemet har Livsmedelsverket och Strama VL, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tagit fram en så kallad riskprofil över antibiotikaresistenta bakterier i livsmedel ur ett svenskt perspektiv. Riskprofilen utmynnar i ett antal slutsatser och rekommendationer och identifierar även ett antal kunskapsluckor.

 

Rekommendationer

Författarna föreslår bland annat att utvecklingen av resistens mot olika antibiotika hos salmonella, campylobakter och E. coli ska övervakas. Denna övervakning bör även omfatta importerade livsmedel.
De föreslår också att man tar reda på när det kan vara lämpligt att sätta in åtgärder.
 

Resistensgener

Även resistens hos bakterier som inte orsakar sjukdom innebär en risk, eftersom generna i dessa bakterier kan föras över till bakterier som kan göra människor sjuka. Kunskapen är dock liten om hur vanligt det är att resistensgener cirkulerar mellan olika bakterier. Författarna pekar på att det behövs mer kunskap om hur och i vilken mån livsmedel bidrar till en sådan spridning. Ett sätt att öka kunskapen är att jämföra resistensgenerna hos bakterier i livsmedel med motsvarande gener hos bakterier från patienter.


Riskprofil: Livsmedel som spridningsväg för antibiotikaresistens (pdf. Öppnar i nytt fönster)


 

Ytterligare upplysningar:
Mats Lindblad, riskvärderare: 018-17 56 95
Hans Lindmark, enhetschef tf: 018-17 14 15