Information och länkar vid kris - Livsmedelsverket

Information och länkar vid kris

Vid en allvarlig olycka eller katastrof informerar Livsmedelsverket om händelsen på webbplatsens startsida med länkar till information både på den egna och på andras webbplatser. Nyhetsutskicken används uteslutande för krisinformation om så krävs.

 

Länkar till krisinformation

Information inför och vid olyckor och katastrofer kan också hämtas på Krisinformation.se, på berörda kommuners webbplatser, samt på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se
Samtliga kommuner och länsstyrelser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Andra viktiga länkar

Sveriges radio
Strålsäkerhetsmyndigheten
Jordbruksverket
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Statens Veterinärmedicinska Anstalt

 

 

Lista över länkar till andra svenska myndigheter
Lista över länkar till myndigheter i andra länder

Uppdaterad: 2014-03-17