Selleri - Livsmedelsverket

Selleri

Selleri (Apium graveolens) hör till den botaniska familjen Apiaceae (Umbelliferae). Till samma familj hör morötter, palsternacka, anis, fänkål, kummin, persilja och dill. Proteiner från olika arter inom samma växtfamilj kan vara snarlika. Därför finns det en viss risk för den allergiske att reagera på flera arter inom samma botaniska familj.

 

I Europa är selleri en relativt vanlig orsak till pollenrelaterad livsmedelsallergi. I norra/mellersta Europa förekommer allergi mot selleri samtidigt med björkpollenallergi. I Sydeuropa ses selleriallergi oftare tillsammans med pollenallergi mot gråbo.

 

Allergi mot selleri kan yttra sig som klåda i munnen, nässelutslag och svullnader samt andningsbesvär. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner orsakade av selleri har rapporterats.

 

Vid allergi mot selleri har framför allt tre olika proteiner identifierats. Ett av dessa är värmestabilt, de andra två värmekänsliga men i olika grad.

 

Av selleri används roten (rotselleri), stjälken och fröna. Rotselleri och selleristjälkar används råa i sallader. Roten används också som kokt grönsak, i såser och soppor. Fröna, liksom torkad och mald rotselleri, används som krydda.

 

Märkning

Innehåll av selleri och produkter därav i livsmedel måste alltid deklareras. Se vidare i Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

 

Exempel på analysmetoder

För närvarande finns det inte några proteinmetoder för identifiering eller kvantifiering av selleri i livsmedel, men arbete med att ta fram metoder pågår.

Selleri kan identifieras med DNA-metoder. Ett positivt resultat med en DNA-analys indikerar förekomst av selleri i provet.

 

Allergiska reaktioner/Doser

Ett fåtal studier (provokationer) har gjorts för att bestämma vilka halter av selleri, som den allergiske reagerar på.

 

Lokal klåda i munnen erhölls av 0,7-2,7 g selleri, medan reaktioner som omfattade flera olika organ sågs först efter doser från 7,5 g till 31 g selleri. Liknande resultat erhölls med kokt selleri.

 

Sellerikrydda gav upphov till reaktioner vid så låga halter som mellan 0,16 g och 5,85 g.

Uppdaterad: 2014-03-24