Synefrin - Livsmedelsverket

Synefrin

Var finns synefrin?

Synefrin är ett ämne som är snarlikt efedrin. Synefrin förekommer bland annat i bantningsmedel och hälsoprodukter som säljs via internet. Synefrin kan utvinnas från vissa citrusfrukter, särskilt från skal av omogen pomerans.

 

Hur mycket får vi i oss?

Bantningsprodukter och liknande som innehåller synefrin är den enda betydelsefulla källan.

 

Gränsvärden

Det finns inte gränsvärden för synefrin. Läkemedelsverket har klassificerat produkter som innehåller mer än 160 milligram synefrin per dagsdos som läkemedel. För klassificering av produkter bör Läkemedelsverket kontaktas.

 

Är det farligt?

Synefrin påverkar hjärt- och kärlsystemet, på samma sätt som efedrin gör. I höga doser kan synefrin ge negativa biverkningar i form av höjt blodtryck och påverkan på hjärtats rytm, vilket i sämsta fall kan leda akut till allvarlig sjukdom. Känsligheten för sådana biverkningar varierar mycket från individ till individ.

 

Känsliga grupper

Personer med högt blodtryck och personer med tendens till oregelbunden hjärtrytm.

 

Rekommendation 

Extrakt från pomerans som innehåller synefrin är listat i Livsmedelsverkets vägledning VOLM – Växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel. Bedömningen som olämplig gäller bara extrakt som innehåller mycket synefrin, och inte frukten som sådan och inte heller juice, marmelad och liknande där pomerans ingår, och inte heller aromextrakt med lågt synefrininnehåll.
Uppdaterad: 2014-05-07