Koffein - Livsmedelsverket

Koffein

Var finns koffein?

Koffein finns naturligt i till exempel kaffe, te, kakao och guarana – en produkt som utvinns av frön från växten Paullinia cupana Kunth som växer i Sydamerika. Som aromämne kan koffein finnas i många typer av livsmedel. Koffein tillsätts också i större mängder i en del livsmedel, till exempel så kallade energidrycker och energishots. Koffein förekommer även i vissa läkemedel.

 

Hur mycket får vi i oss?

Hur mycket koffein olika individer får i sig varierar enormt, beroende till exempel på om personen är kaffedrickare eller inte. En burk cola, 33 centiliter, innehåller cirka 30-50 milligram koffein. En kopp kaffe, 15 centiliter, innehåller cirka 100 milligram, och en burk energidryck på 25 centiliter innehåller vanligtvis ungefär lika mycket koffein som en kopp kaffe.

 

Gränsvärden

Det finns gränsvärden för koffein när det används som aromämne i vissa livsmedel, nämligen i mjölkprodukter, glass, konfektyr och alkoholfria drycker. Ett aromämne tillsätts livsmedel i mycket låga halter för att ge eller förändra livsmedlens smak och doft. Följande gränsvärden gäller för koffein som aromämne i dessa livsmedel:

  • mjölkprodukter max 70 milligram per kilo
  • glass max 70 milligram per kilo
  • konfektyr max 100 milligram per kilo
  • alkoholfria drycker max 150 milligram per kilo

När koffein inte används som aromämne finns det inga gränsvärden för att använda det i livsmedel. Det ska däremot alltid anges i ingrediensförteckningen om koffein ingår, oavsett hur det används. Dessutom måste alla drycker, utom de som är baserade på kaffe eller te, som innehåller mer än 150 milligram per liter märkas med "hög koffeinhalt" följt av koffeinhalten i milligram per 100 milliliter inom parentes.

 

Är det farligt med koffein?

Risken för vuxna, icke gravida, att överdosera koffein via vanliga livsmedel som kaffe, te, choklad och läskedrycker är mycket liten. Det förekommer dock energidrycker och andra livsmedel med stora mängder tillsatt koffein.  Om man äter eller dricker mycket av sådana livsmedel kan det finnas risk att få i sig så mycket koffein att det kan leda till mycket obehagliga upplevelser.

 

Om man får i sig för mycket koffein, kan man få symtom som magbesvär med illamående, kräkningar, magont och diarré. Andra effekter kan vara sömnbesvär, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning.

 

Omkring 20 milligram koffein per kilo kroppsvikt kan för en vuxen person ge lindrig förgiftning. För en person som väger 60 kilo blir det 1 200 milligram, vilket motsvarar cirka 12 koppar kaffe. Det är dock väldigt stor skillnad på hur mycket koffein olika individer kan tåla utan att må dåligt.

 

Känsliga grupper

Gravida och deras foster är känsliga. Om man dricker mycket kaffe, speciellt tidigt i graviditeten, kan det öka risken för missfall.

 

Rekommendationer

Livsmedelsverket rekommenderar gravida att begränsa sin konsumtion till maximalt 300 milligram koffein per dag. Det motsvarar cirka tre koppar kaffe, 1,5 deciliter per kopp, eller sex koppar svart te, 2 deciliter per kopp.


Koffeintabletter, energituggummin med koffein, "energy shots" och liknande prokukter bör förvaras så att de är oåtkomliga för barn, på grund av förgiftningsrisken. Man bör ha i åtanke att produkter med koffein kan kallas guarana, och att det inte alltid framgår från produktnamnet att produkten innehåller koffein i stor mängd.

 

Avstå från att använda energidrycker som innehåller koffein som törstsläckare eller som vätskeersättning vid fysisk ansträngning. Kombinera inte energidrycker med koffein med alkohol.  

Uppdaterad: 2015-01-15