Plast i kontakt med livsmedel - Livsmedelsverket

Plast i kontakt med livsmedel

I dag säljs en stor del av alla livsmedel i olika typer av förpackningar. Plast är det material som oftast används i direkt kontakt med livsmedel.

 

Det finns många olika sorters plaster och det är ofta svårt att känna igen en viss plasttyp i en förpackning. Återvinnings-symboler, till exempel en triangel med siffra inuti, anger bara huvudplasten i produkten. Märkningen med ”glas och gaffel”-symbolen eller orden ”till livsmedel” används på alla material för att visa att materialet är säkert att använda till livsmedel.

 

De ämnen som gör plasten mjuk, till exempel ftalater och adipater, debatterades intensivt redan under 80-talet i Sverige. Anledningen är att ftalater möjligen kan påverka förmågan att få barn.

Dessutom förs mycket av mjukgörarna över till livsmedel, från till exempel plastfilm av polyvinylklorid (PVC) till feta livsmedel. Problemet har minskat på senare år, dels eftersom PVC-plast används i mindre grad, och dels beroende på att plastfilm utan mjukgörare används i högre grad.  

 

Våra vanligaste plaster

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer samt olika tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren. Tillsatserna, till exempel mjukgörare, stabilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används för att påverka plastens egenskaper. Tillsatser används också i plasten för att underlätta vid själva framställningen.

 

Polyeten (PE)

Polyeten är den mest använda hushållsplasten i dag. Den används i plastpåsar, bärkassar, plastfilm och i mjuka burkar och hinkar. Den släpper dåligt igenom fukt men aromer och gaser passerar lätt igenom plasten.

 

Polypropen (PP)

Polypropen används till brödförpackningar och burkar, men förekommer också i mikrovågsförpackningar. Denna plast tål högre temperaturer än polyeten men i övrigt har de liknande egenskaper.

 

Polystyren (PS)

Polystyren förekommer i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande. Den används även i ”uppblåst” expanderad form – alltså cellplast eller frigolit – i tråg för kött- och charkuterivaror. Denna plast har förhållandevis dålig fukttäthet.

 

Polyvinylklorid (PVC)

PVC används framför allt som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt i viss mån också i flaskor för vatten och andra drycker.

 

Polyester (polyetylentereftalat, PET)

PET används huvudsakligen i olika flaskor för drycker eller flytande livsmedel. PET med andra fysikaliska och kemiska egenskaper används i mikrovågsförpackningar och förpackningar som är avsedda att användas i ugn eftersom de tål värme bra. PET är gastätt och relativt aromtätt.

 

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används bland annat till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga och tåla hög värme, som nappflaskor eller som återanvändningsflaskor för exempelvis dricksvatten.

 

Polyamid (nylon)

Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer upp emot 200°C.

 

Polytetrafluoreten (PTFE, kallas ofta teflon)

Teflon används som beläggning i kokkärl, stekkärl och på plåtar eller formar för bakning och liknande. Materialet används därför att det klarar värme upp till 250–300°C och är motståndskraftigt mot kemiska angrepp. Vid stekning är temperaturen omkring 200°C.

 

Siffra i triangel ur återvinningssynpunkt

01

02

03

04

05

06

07

Plasttyp

PET

PE-HD

PVC

PE-LD

PP

PS

O*)

* andra plaster; till exempel polykarbonat (PC)

 

I dag är alla tillåtna ämnen för plasttillverkning reglerade i EU:s regelverk. För många av dessa ämnen finns särskilda gränsvärden, en del mycket låga. Inom EU måste i dag alla livsmedelsförpackningar av plast uppfylla krav på migration, det vill säga hur mycket av ämnet som får vandra över till livsmedlet. Vissa ämnen, till exempel vinylklorid och akrylnitril, får inte finnas i livsmedel överhuvudtaget. 

 

Returplast

Det finns mycket få returprodukter på marknaden i dag som används i direkt kontakt med livsmedel, men ett exempel är PET-flaskor helt framställda av återvunnet material. PET-flaskor med ett mittskikt av återvunnen PET har dock funnits länge. Återvunnen PET har visat sig motsvara de krav som EU ställer på nytt material.

 

Uppdaterad: 2014-04-07