Antibiotikaresistenta bakterier - Livsmedelsverket

Antibiotikaresistenta bakterier

Just nu får vi många frågor om antibiotikaresitenta bakterier. Här kan du läsa om dessa bakterier, hur de sprids och vad du själv kan göra.

 

Vad är antibiotikaresistenta bakterier?

Antibiotika är ämnen som hämmar tillväxten hos eller dödar bakterier och används därför för behandling av bakterieinfektioner både hos djur och människor. Bakterier som är motståndskraftiga mot ett eller flera sorters antibiotika kallas antibiotikaresistenta.

Bakterier som är resistenta mot mer än tre sorters antibiotika kan också kallas multiresistenta.

Läs mer via länken till Socialstyrelsen till höger på denna sida.

 

Kan man smittas av antibiotikaresistenta bakterier via maten?

Det beror på vilka bakterier det handlar om. Vanliga magsjukebakterier som campylobacter och salmonella kan vara antibiotikaresistenta, och dem kan man bli smittad av.

På livsmedel kan det finnas antibiotikaresistenta bakterier som inte orsakar sjukdom. Det är tänkbart att resistensgener från dessa skulle kunna överföras till sjukdomsframkallande bakterier. Det verkar dock inte vara så vanligt att antibiotikaresistenta bakterier hos sjuka människor i Sverige är av samma typ som dem som hittats på kött.

Följer du råden om god hygien i köket och att genomsteka kyckling och köttfärs minskar du risken att smittas. Alla bakterier dör vid upphettning oavsett om de är resistenta eller inte.

  

Hur undviker man att få i sig antibiotikaresistenta bakterier om de skulle finnas i maten?

För att undvika att få i dig bakterier - följ våra vanliga råd om hygien i köket. De viktigaste är:

  • Tvätta händerna innan du börjar laga mat och direkt när du hanterat rått kött och kyckling.
  • Håll isär rått kött och andra livsmedel, diska skärbrädor och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling, för att undvika att bakterier från köttet hamnar på andra livsmedel.
  • Genomstek alltid fågel och köttfärs. Resistenta bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika men de dör vid upphettning precis som andra bakterier.
  • Skölj grönsaker.

Fler råd om kökshygien finns på länken Råd i det egna köket, till höger på sidan.

 

Hur vanliga är antibiotikaresistenta bakterier i kött och bladgrönsaker?

Livsmedelsverket och SVA visade i en undersökning 2009–2011 samt 2013 att antibiotikaresistenta ESBL-bildande tarmbakterier är vanliga i kycklingkött från både EU-länder och Sydamerika. Även svenskt kycklingkött innehöll antibiotikaresistenta bakterier. ESBL-bildande tarmbakterier hittades även på europeiskt kött av nöt och gris, men i mycket mindre omfattning än på kycklingen.

En undersökning av bladgrönsaker från olika länder 2012–2013 visade att ESBL-bildande tarmbakterier var mycket ovanliga i dessa livsmedel.

Läs mer om undersökningen via länken till höger på denna sida.

 

Kan man bli smittad med MRSA via maten?

MRSA har i kartläggningar i olika länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av animaliskt ursprung, men den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från mat till människor. Efsa menar också att yrkesmässig hantering av kött, till exempel på ett slakteri, till skillnad mot yrkesmässig kontakt med djur på en gård inte ökar risken att smittas med MRSA.

 

Varför hittar man antibiotikaresistenta bakterier i kyckling?

Användning av cefalosporiner har sammankopplats med förekomsten av ESBL- bildande bakterier hos livsmedelsproducerande djur. I Sverige används inte antibiotika av typen cefalosporiner inom kycklinguppfödningen, vilket dock förekommer i andra länder.

Fynden av ESBL-bildande E. coli i svenskt kycklingkött beror troligtvis på att kycklingar som importerats för avel burit på dessa bakterier. Bakterier har sedan förts vidare inom kycklingproduktionen och hittas därför på kycklingkött.

Läs mer via länken till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till höger på denna sida.

 

Vad gör Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket fortsätter att  samarbeta med andra myndigheter och branschen för att stoppa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

 

Under 2012 togs 98 prov på råvatten vid fem vattenverk där tarmbakterien E. coli tidigare visat sig vara vanlig. De E. coli-bakterier Livsmedelsverket och SVA letade efter var av en speciell sort som gör bakterien motståndskraftig mot flera antibiotika, så kallade ESBL-bildande E. coli. Dessa bakterier hittades i totalt 27 råvattenprov. Råvatten renas i vattenverken så att bakterierna dör och inte finns i dricksvatten.


För att ytterligare öka kunskapen inom detta område, och för att kunna värdera eventuella risker, har Livsmedelsverket och SVA undersökt om vegetabilier, till exempel bladgrönsaker, innehåller ESBL-bildande E. coli och salmonella. Som en del i samma arbete har Folkhälsomyndigheten undersökt förekomsten av ESBL både bland friska och sjuka människor - läs mer om undersökningen via länk till höger på denna sida.

Livsmedelsverket deltar också  tillsammans med andra nationella myndigheter och forskargrupper i Sverige och Kina i ett sektorsövergripande och kunskapsuppbyggande projekt med syfte att bevara tillgången till effektiva antibiotika. Se länk till höger på denna sida.


Läs mer om ESBL-producerande bakterier och andra antibiotikaresistenta bakterier, MRSA och VRE, via länken till Folkhälsomyndigheten till höger på denna sida.

Uppdaterad: 2015-01-19

Fördjupad information

pdf - öppnas i nytt fönster  ESBL-bildande E. coli i vår omgivning - livsmedel som spridningsväg till människa Slutrapport från Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt, november 2014

» Seminarium om antibiotikaresistens och mat 8 december 2014 (filmer och ppt-presentationer)

Läs mer på andra webbplatser

» Antibiotikaresistens, Socialstyrelsen

» ESBL, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

» Antibiotika och antibiotikaresistens Folkhälsomyndigheten

» Antibiotika för friska eller sjuka? - Jordbruksverkets film från Almedalsseminarium 2014