Enterohemorragisk E. coli (ehec) - Livsmedelsverket

Enterohemorragisk E. coli (ehec)

Bakterien kallas också verotoxinproducerande E. coli (VTEC).

 

Var finns dessa bakterier? 

Bakterien har hittats i tarmen hos människor och djur, särskilt kor, får, getter och andra idisslare. Ehec har fått stor uppmärksamhet under de senaste åren och började på allvar spridas i Sverige i mitten av 1990-talet.

 

Hur blir bakterien farlig för oss?

Man kan bli sjuk av smittade livsmedel, men också via människor, genom miljön – till exempel badvatten eller beteshagar – och via direktkontakt med djur. Bakterien behöver inte föröka sig i livsmedlet eftersom det räcker med mindre än 100 bakterier för att man ska bli sjuk. Dessutom tål den mycket låga pH-värden. Det betyder att den överlever i sura livsmedel som till exempel juice och majonnäs. Människor har blivit sjuka efter att ha ätit otillräckligt upphettade hamburgare, opastöriserad mjölk, sallad och kallrökt korv.

 

Sjukdomstecken

Efter en till tio dagar drabbas man av magsmärtor och diarréer som kan bli blodiga. Ehec kan ge njurskador och andra allvarliga skador hos människor. Små barn är särskilt känsliga och dödsfall förekommer. 

 

Så här undviker man att bli sjuk

  • Genomstek hackat och malet kött ordentligt. 
  • Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs.
  • Drick inte opastöriserad mjölk, ät inte heller färskost gjord på opastöriserad mjölk. Det är särskilt viktigt när det gäller barn.
  • Skölj grönsaker ordentligt.  
  • Var noga med att tvätta händerna efter det att du har varit i kontakt med djur.
Uppdaterad: 2014-04-25

Fördjupad information

» Ehec - fördjupning

 Kallrökta produkter som smittkälla för ehec Livsmedelsverkets rapport 20/2003

 Verotoxinbildande E. coli Rapport från Livsmedelsverket, SVA, SJV, SoS och SNV, 2007

 Handlingspolicy - kontroll av verotoxinbildande Escheria coli Rapport från Livsmedelsverket, SVA, SJV, och SoS, 2008