Bakterier och virus - Livsmedelsverket

Bakterier och virus

Bakterier och virus finns överallt omkring oss och våra livsmedel innehåller naturligt vissa av dessa mikroorganismer. Inte ens kokt mat är alltid helt fri från mikroorganismer.

 

Vissa mikroorganismer är nyttiga och förbättrar matens hållbarhet, smak och konsistens. Andra försämrar hållbarheten och smaken utan att nödvändigtvis göra oss sjuka. Sjukdomsframkallande mikroorganismer kan orsaka sjukdom - ibland utan att matens smak eller lukt påverkas. Bakterier eller andra mikroorganismer kan också finnas i maten utan att dess egenskaper påverkas alls.

 

Även om man äter ett livsmedel som innehåller en sjukdomsframkallande organism är det inte säkert att man blir sjuk. Det beror på hur stor dos man får i sig. Hur stor en tillräcklig dos är beror på mikroorganismen, livsmedlet och på motståndskraften hos den som äter. Vissa grupper kan vara extra känsliga, till exempel små barn, äldre och gravida.

 

Vissa mikroorganismer kan man bli sjuk av ganska snabbt. I andra fall kan det ta flera dagar från att man får i sig en mikroorganism tills man blir sjuk. Man blir alltså inte alltid sjuk av den mat man åt senast.


En del mikroorganismer producerar giftiga ämnen som man blir sjuk av. Ibland är det själva bakterien, viruset eller parasiten man blir sjuk av. 

 

Bakterier som är motståndskraftiga mot ett eller flera sorters antibiotika kallas antibiotikaresistenta. Antibiotika är ämnen som hämmar tillväxten hos eller dödar bakterier och används därför för behandling av bakterieinfektioner både hos djur och människor. Läs mer om antibiotikaresistenta bakterier via länken till höger på denna sida. 

Uppdaterad: 2014-05-28