Selen - Livsmedelsverket

Selen

Selen ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. Brist på selen har bland annat satts i samband med hjärtmuskelförändringar.

 

Hur mycket selen behöver vi varje dag?

50 mikrogram, kvinnor
60 mikrogram, män
60 mikrogram, gravida och ammande

 

Rekommendationerna varierar med bland annat ålder och kön.


Hur får vi i oss selen?

De vanligaste källorna enligt undersökningen Riksmaten vuxna 2010-11.

22 %  Fisk och fiskrätter
12 %  Kött och kötträtter
15 %  Mjölk, fil, yoghurt och ost
  7 %  Ägg

 

Selenbrist

Det finns bara ett fåtal rapporter om selenbrist hos människa. Studier tyder på att en dålig selenstatus är förknippad med ökad risk för vissa cancerformer. Vissa studier visar också på mer hjärt-kärlsjukdomar i selenfattiga områden.

 

Den svenska kosten är förhållandevis fattig på selen. Undersökningar har visat att svensk kost ger 0,03-0,04 milligram per dag hos vuxna. Inhemska vegetabilier är fattiga på selen, medan halterna i importerade vegetabilier kan variera beroende på ursprung.

 

Enklaste sättet att öka selenintaget är att äta mer fisk, inälvsmat, fågel och nötter. Selen i högre doser är ett farligt gift. Dagsintaget bör inte överskrida 0,3 milligram.

Uppdaterad: 2013-11-26

Fördjupad information

» Näringsrekommendationer