Krom - Livsmedelsverket
Krom deltar i kroppens omsättning av glukos, samverkar med insulin. Kroms roll som essentiellt näringsämne för människan är fortfarande oklar.

Hur mycket krom behöver vi varje dag?


I de nordiska näringsrekommendationerna anges inget rekommenderat intag (RDI) för krom, eftersom det saknas underlag för att fastställa det. Inte heller EU anger någon rekommendation. Däremot används internationellt ibland något som kallas "adekvat intag". Det är möjligt att man skulle kunna äta mindre krom utan att få brist men det saknas underlag för att fastställa en sådan nivå.
 
Uppskattat genomsnittligt intag är enligt brittiska och amerikanska beräkningar:

25 mikrogram, kvinnor
35 mikrogram, män


Livsmedelsverkets matkorgsundersökning från 2010 visar att innehållet av krom i maten motsvarar cirka 38 µg per dag och person.

 

Hur får vi i oss krom?

Livsmedel som innehåller krom är bland annat musslor, tonfisk, ål och nötter. Även torkad frukt, nöt- och griskött och fullkornsbröd bidrar till vårt intag av mineralämnet.
Uppdaterad: 2013-09-26

Läs mer på andra webbplatser

» National Institute of Health, USA