Protein - Livsmedelsverket

Protein

Protein ingår i kroppens alla vävnadsceller. Dessutom består hormoner, enzymer och viktiga delar i immunförsvaret av proteiner. Protein utgör därmed en viktig beståndsdel i kroppen och spelar en roll för såväl cellernas uppbyggnad som hela kroppens funktion.

 

Värdena för protein i livsmedelsdatabasen grundar sig på analyser av kväveinnehållet. Vid beräkning av mängden protein i ett livsmedel har den analyserade mängden kväve multiplicerats med respektive faktor nedan. Observera att livsmedelsproducenter använder en generell faktor (6,25) för samtliga livsmedelsgrupper.

 

Faktorer för beräkning av mängd protein från kväve

Livsmedel    Faktor Livsmedel Faktor
Baljväxter (ärter, bönor)  6,25  Gelatin  5,55
Sojabönor  5,71  Vete, fullkorn  5,83
Frön  5,30  Vetemjöl, siktade mjöler  5,70
Mandel  5,18   Vetekli 6,31
Jordnötter, paranötter  5,46  Havre, korn, råg, bovete, hirs  5,83
Nötter, övriga  5,30  Majs, majsflingor  6,25
Mjölk  6,38  Ris  5,95
Kött  6,25  Mjöl- och flingblandningar  5,83
Fisk  6,25  
Ägg  6,25  Övriga livsmedel  6,25

Uppdaterad: 2013-12-04

Läs mer

» Protein