Uppmuntra till bra måltider på grupp- och servicebostäder - Livsmedelsverket

Uppmuntra till bra måltider på grupp- och servicebostäder

Omslag pif

Bra matvanor, trivsamma måltider och hälsosamma levnadsvanor är viktigt för att förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsätt-
ningar som bor på gruppbo-
städer. Det vill Livsmedelsverket och Statens folkhälsoinstitut uppmärksamma med broschyren ”Uppmuntra till bra måltider”.

 

Broschyren riktar sig till ansvariga chefer för grupp- och service-
bostäder och syftet är att upp-
muntra till kompetensutveckling hos personalen.

 

Broschyren hittar du via länken till höger på denna sida.

 

Studier visar att ohälsosamma matvanor och bristande fysisk aktivitet är vanligt bland personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket också till viss del förklarar att fetma är ett problem i denna grupp.

 

För att underlätta bra mat- och rörelsevanor är det viktigt att ge individen möjlighet att göra hälsosamma val i vardagen. Att kunna visa på att nyttig mat kan vara ett gott alternativ är en viktig uppgift för omsorgspersonalen, men stödet måste alltid ges med största respekt för individens rätt att själv bestämma.

Personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ i vardagen. Det är viktigt att personalen i gruppbostäder har ett professionellt förhållningssätt till mat och måltider. För att klara det behövs kunskap och stöd från personer med kompetens i kostfrågor.

 

Några exempel på hur bra matvanor kan främjas på gruppboenden:


• Frågor kring mat och hälsa inkluderas i policys, riktlinjer och handlingsplaner.
• Hälsoombud/kostombud utses bland personalen.
• De boende involveras i matlagningen och andra sysslor vid måltiderna.

Uppdaterad: 2013-10-14

Läs mer

pdf - öppnas i nytt fönster Uppmuntra till bra måltider - till dig som som ansvarar för måltiden i gruppbostäder och servicebostäder