Honung med pollen från GMO - Livsmedelsverket

Honung med pollen från GMO

Varför kan det finnas pollen från genmodifierade grödor i honung?

Om det finns odlingar av genmodifierade grödor i närheten av bikuporna kan bina få med sig pollen från dem hem till kupan.

 

Är det vanligt att honung innehåller pollen från GMO?

I Sverige finns ingen kommersiell odling av genmodifierade grödor. Det finns cirka 15 försöksodlingar. Sådana måste vara godkända och den som gör fältförsök ska vidta åtgärder, så att risken för att pollen hamnar i honung minimeras.

 

Hur vet man var försöksodlingarna med genmodifierade grödor finns?

På Jordbruksverkets webbplats finns information om försöksodlingarna.

 

Hur kan man veta om honungen innehåller pollen från GMO?

Idag kontrolleras inte honung, eftersom det inte finns några bra analysmetoder. Om pollen finns i honungen är det bara i mycket små mängder och det kan också vara mycket ojämnt fördelat i honungen.

 

Är det farligt för hälsan att äta honung med pollen från GMO?

Nej. Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har bedömt att pollen från godkända genmodifierade grödor är lika säkert som pollen från andra, det vill säga icke genetiskt modifierade, grödor.

Uppdaterad: 2014-04-28