Eu-godkända anläggningar - Livsmedelsverket

Eu-godkända anläggningar

Anläggningslistor/Lists of Approved Swedish Establishments

Listor över svenska anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004

Lists of Approved Swedish Establishments according to Regulation (EC) No 853/2004

 

Anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG, se länk till höger under Läs mer.

Approved Swedish Establishments according to article 4 in Council Directive 2006/88/EC, se link to the right.


Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland
Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest

Sektion 0
» 
General Activity Establishments
Sektion I
» 
Meat of Domestic Ungulates
Sektion II
» 
Meat from Poultry and Lagomorphs
Sektion III
» 
Meat of Farmed Game
Sektion IV
» 
Wild Game Meat
Sektion V
» 
Minced Meat, Meat Preparations and Mechanically Separated Meat
Sektion VI
» 
Meat Products
Sektion VII
» 
Live Bivalve Moulluscs
Sektion VIII
» 
Fishery Products and Vessels Equipped for Chilling of Fishery Products
Sektion IX
» 
Raw Milk and Dairy Products
Sektion X
» 
Eggs and Egg Products
Sektion XI
» 
Frogs' legs and Snails
Sektion XII
» 
Rendered Animal Fats and Greaves
Sektion XIII
» 
Treated Stomachs, Bladders and Intestines
Sektion XIV
» 
Gelatine
Sektion XV
» 
Collagen

Läs mer

 » Länk till anläggningar godkända enligt artikel 4 i rådets direktiv 2006/88/EG

Link to List of Approved Swedish Establishments according to article 4 in Council Directive 2006/88/EC

 

» Länk till EU-godkända anläggningar inom EU
Link to EU approved establishments within the EU


» Länk till förteckning över naturliga mineralvatten som Livsmedelsverket godkänt och anmält (notifierat) till EU-kommissionen