Länkar till internationella livsmedelsdatabaser - Livsmedelsverket

Länkar till internationella livsmedelsdatabaser

 

USA
Search the USDA National Nutrient Database for Standard Reference

Interactive Nutrient Content of the U.S. Food Supply

 

Danmark

Danmarks Tekniske Universitets Fødevareinstituttets Fødevaredatabank

 

Finland

FINELI Elintarvikkeiden koostumustietopankki

 

Norge

Matvaretabellen

National Institute of Nutrition and Seafood Research

 

Island

Icelandic food composition database (ISGEM)

 

Kanada

Health Canada

 

Australien/Nya Zealand

FSANZ Receptbank

 

Nya Zealand

The Concise New Zealand Food Composition Tables 8th edition

 

United Kingdom

UK food composition dataset (Excel och pdf filer längst ner på webbplatsen)

 

Nederländerna

The Dutch Food Composition Database 
 

 

Övrigt

EuroFIR (Europeiskt samarbetsprojekt för att höja kvaliteten i livsmedelsdatabaser)

Norfoods (Nordiskt samarbetsprojekt för livsmedelsdatabaser)

Langual (Klassificering av livsmedel och länkar till ytterligare livsmedelsdatabaser med mera)
Uppdaterad: 2014-02-10