Ginko biloba i hälsoprodukt - Livsmedelsverket

Ginko biloba i hälsoprodukt

I Livsmedelsverkets lista över växter som är olämpliga i livsmedel finns några växter som förekommer som naturläkemedel vilka är godkända av Läkemedelsverket. Livsmedelsverkets bedömning att dessa växter är olämpliga i livsmedel påverkar inte deras användning som naturläkemedel.

 

Ginko biloba

Ginko biloba finns som naturläkemedel vilket är godkänt av Läkemedelsverket för "behandling av långvariga symtom hos äldre människor såsom minnesbesvär, svårigheter att koncentrera sig, yrsel och öronsusningar. Innan behandling ska läkare ha uteslutit bakomliggande behandlingsbar sjukdom."

 

Ginko biloba i tabletter, kapslar och liknande leder till klassificering som läkemedel.

 

Livsmedelsverket anser att är Ginko biloba är olämpligt i livsmedel på grund av dess farmakologiska verkningar, och att det kan finnas risk för oönskad påverkan på fysiologiska funktioner vid okontrollerad användning. Om livsmedel skulle innehålla Ginko biloba kan det inte säkerställas att det finns korrekta behandlingsanvisningar, doseringsrekommendationer eller att produkterna är standardiserade vad gäller innehåll av aktiva ämnen.


 

 

Uppdaterad: 2007-02-13

Läs mer på andra webbplatser

 » Läkemedelsverket