Vad står E-nummer för? - Livsmedelsverket

Vad står E-nummer för?

De flesta livsmedelstillsatser har ett identitetsnummer, så kallat E-nummer, till exempel E 300. "E" talar om att EU har godkänt den. Numret är ett identifikationsnummer som är specifikt för tillsatsen.

 

Det finns en särskild lista över E-nummer som används i Sverige, den så kallade E-nummernyckeln.

E-nummernyckeln har tagits fram av Livsmedelsverekt och är en folder i fickformat, med alla tillsatser som är godkända i Sverige. Tillsatserna presenteras gruppvis med E-nummer och namn. I nyckeln kan man emellertid inte se till vilka livsmedel en viss tillsats får användas. E-nummernyckeln kan beställas kostnadsfritt från Livsmedelsverket. Se länkar till höger under rubriken Läs mer och Trycksaker/blanketter.

 

Mer information om livsmedelstillsatser kan du hitta under Tillsatser i mat på länken till höger.

Uppdaterad: 2014-10-24

Trycksaker/blanketter

» Beställ E-nummernyckeln