Stenmurkla - frågor och svar - Livsmedelsverket

Stenmurkla - frågor och svar

Stenmurklan har länge varit en omtyckt matsvamp. Men den är också en av våra giftigaste svampar. Nedan följer några vanliga frågor och svar om stenmurklor.

 

Är det farligt att äta stenmurklor?

Ja, det är livsfarligt att äta obehandlade stenmurklor.

 

Vet man vilket ämne i svampen som är giftigt?

Stenmurklan innehåller giftet gyromitrin.

 

Finns gyromytrin även i torkade stenmurklor?

Mest gift hittar man i den färska svampen. Torkade stenmurklor innehåller ungefär hälften av giftmängden.

 

Hur är det med förvällda stenmurklor?

De kan innehålla ca tio procent av den färska stenmurklans giftmängd. Det innebär att all stenmurkla innehåller gyromitrin, men kokt och konserverad svamp innehåller de lägsta halterna.

 

Vad ska man tänka på om man ändå vill plocka och äta stenmurklor?

Giftexperter i hela Norden är eniga om att det är olämpligt att äta stenmurkla. Om man ändå vill äta sådana rekommenderar Livsmedelsverket följande försiktighetsmått:

 

Färsk stenmurkla:

Förväll svampen två gånger i rikligt med vatten, vardera gången i minst fem minuter. Använd ca 3 volymer vatten till 1 volym svamp. Vattnet ska hällas bort efter varje kokning.

 

Torkad stenmurkla:

Blötlägg svampen i minst ett par timmar. Använd ca 2 dl vatten per 10 gram torkad svamp. Häll bort vattnet. Förväll därefter som färsk stenmurkla.

 

Varför är det så viktigt att hälla bort vattnet man kokat stenmurklorna i?

Skälet till att man måste hälla bort vattnet är att gyromitrin finns kvar i det efter förvällningen. Det måste därför ovillkorligen hällas bort! Både vid kokning och vid torkning avger stenmurklorna giftig gas. Kokningen skall därför ske med god luftväxling och torkningen bör ske på ett ställe där människor inte vistas ofta.

 

Vilka symtom kan man få?

Man kan bli illamående, få magont, kräkningar och diarré. Även symtom från nervsystemet såsom yrsel, matthet och dubbelseende kan förekomma. I allvarliga fall kan sönderfall av röda blodkroppar (hemolys), lever- och njurskador uppträda.

 

Vad vet man för övrigt om gyromitrinets hälsofarliga effekter?

Förutom de hälsofarliga effekter som kan uppträda på kort sikt (se under symtom) har man också på senare tid upptäckt att gyromitrin kan ha kroniska effekter. I djurförsök har man nämligen visat att gyromitrin är cancerframkallande och påverkar fruktsamheten (förmågan att få barn) negativt.

Det är utifrån denna samlade kunskap som de nordiska livsmedelstoxikologerna gjort bedömningen att det är olämpligt att äta stenmurkla.

 

Varför får färska och torkade stenmurklor säljas till restauranter men inte direkt till konsumenterna?

Det beror på att restauranter förväntas ha den nödvändiga kunskapen om kravet på att förvälla svampen omsorgsfullt. I butiker får stenmurklor endast säljas i förvälld form som konserv.

 

Vad ska man göra om man tror att man blivit förgiftad?

Insjuknar man kort tid efter att ha ätit svampen bör man uppsöka en akutmottagning eller åtminstone ringa Giftinformationscentralen för konsultation (se länk till höger).

Läs mer i artikeln  Stenmurklan – olämplig att äta av Christer Andersson (se länk till höger).

Uppdaterad: 2014-10-24

Läs mer på andra webbplatser

 » Giftinformationscentralen