Rävens dvärgbandmask - Livsmedelsverket

Rävens dvärgbandmask

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, hittades för första gången i Sverige i februari 2011. Den förekommer i stora delar av världen. I Europa är den vanligast i alpregionerna. Att människor smittas är mycket ovanligt.


Livsmedelsverket har gått igenom den kunskap som finns när det gäller dvärgbandmask och livsmedel. Slutsatsen är att det inte behövs några nya specifika råd om livsmedel på grund av att dvärgbandmask hittats i Sverige. Risken att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp är ytterst liten.

 

  

Uppdaterad: 2014-08-12

Läs mer

» Obetydlig risk att smittas av dvärgbandmask genom bär och svamp, Livsmedelsverkets kommentar 18 maj 2011

Läs mer på andra webbplatser

» Frågor och svar om rävens dvärgbandmask -  gemensam sida för alla myndigheter bland annat frågor om smittan, jakt, hundar och katter