Starta företag - Livsmedelsverket

Starta företag

Kypare på restaurang

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller om du vill förändra det du redan driver, behöver du känna till de krav och skyldigheter som gäller.

 

Här är en överblick över de regler som gäller och vilka skyldigheter du har som livsmedelsföretagare.


 

 

Du får även information om tillstånd, hur ansökan går till och vilken myndighet du kan vända dig till. Se rubrikerna i vänster meny samt länkar till information till höger på denna sida.

Registrering och godkännande

Ditt företag ska registreras, eller i vissa fall godkännas, hos den så kallade behöriga kontrollmyndigheten, det vill säga kommunen, länsstyrelsen eller Livsmedelsverket. För de flesta livsmedelsföretag är det Miljö- och hälsoskyddsnämnden - eller motsvarande nämnd i företagets hemortskommun som är din kontakt. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa anläggningar, medan länsstyrelsen ansvarar för anläggningar inom primärproduktionen.

 

Information om vilka anläggningar som ska registreras eller godkännas hittar du via länken "Nya regler för enklare företagande" till höger, samt under rubriken "Tillstånd och myndighetskontakter" till vänster. Vid registrering och godkännande tar kontrollmyndigheten ut en avgift (gäller inte livsmedelsföretagare inom primärproduktionen).

 

Oavsett registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt ett system för den egna kontrollen. Läs mer om lokaler, hantering och hygien till vänster på denna sida.  

  

Du måste meddela kontrollmyndigheten om du vill göra förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör.

Uppdaterad: 2014-12-15

Läs mer på andra webbplatser

Kontrollmyndighet är vanligtvis Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i din hemkommun. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa företag.

» Telefon och adress till kommunen där du bor