Matvanor - undersökningar - Livsmedelsverket

Matvanor - undersökningar

Riksmaten vuxna 2010-2011 är den tredje rikstäckande matvaneundersökningen på vuxna som Livsmedelsverket genomför. De tidigare gjordes 1989 och 1997-98. I Riksmaten 2010–11 deltog nära 1800 personer mellan 18 och 80 år. I undersökningen registrerade deltagarna allt de åt och drack under fyra dagar. Dessutom ingick en enkät med ett femtiotal frågor.

På den här sidan
Matvanorna
Förändringar i matvanorna
Andra undersökningar


Uppgifter om livsmedelskonsumtion och matvanor i olika grupper är viktiga om man vill följa trender, undersöka om kostråd och rekommendationer följs eller ta reda på om vi får i oss för mycket eller kanske för lite av olika ämnen. Uppgifterna kan sedan användas som underlag för lagstiftning, utveckling av nya kostråd och för att studera matvanornas betydelse för hälsa och sjukdom.


 

Matvanorna 

Så här ser svenskarnas matvanor ut i korthet:

 • Två av tio äter 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller mer.
 • Tre av tio äter fisk som huvudrätt minst två gånger per vecka.
 • Sex av tio använder olja eller flytande margarin i matlagningen.
 • Nio av tio äter för lite fullkorn.
 • Sju av tio äter för lite fibrer.
 • Fyra av tio äter för mycket socker.
 • Sju av tio äter för mycket salt, men många väljer joderat salt.
 • Åtta av tio äter för mycket mättat fett.
 • 15 procent av energiintaget – kalorierna – kommer från godis, läsk, bakverk och snacks.
 • Unga kvinnor och män, 18–30 år, har sämst matvanor.
 • Kvinnor har generellt sett bättre matvanor än män.

Läs mer om Riksmaten 2012-2011 i rapporten eller kortversionen av rapporten till höger på denna sida. 


Förändringar i matvanorna

Matvanorna i Sverige har blivit bättre, men fortfarande är de inte tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv. Svenskarna äter mer av den hälsosamma maten, men många, särskilt unga, äter alldeles för lite grönsaker, frukt och fullkorn och för mycket fet och sockerrik mat, saft och läsk. De flesta äter också för mycket salt.

 

De flesta får dock i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Det som är svårast att få tillräckligt av är vitamin D, järn och folat. Vissa, särskilt unga kvinnor, får idag i sig mindre än vad som rekommenderas av dessa ämnen.

 

Bättre matvanor kan minska förekomsten av de stora folksjukdomarna, som hjärt- och kärl-sjukdom, fetma, typ 2-diabetes och cancer.

 

Andra undersökningar 

Förutom undersökningen Riksmaten använder Livsmedelsverket enkätfrågor för att följa upp matvanorna i Sverige. Läs mer via länkarna Hur följs kostråden och Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet till höger på denna sida.

 

Till höger på sidan finns en länk till information om  Livsmedelsverkets matkorgsundersökningar, där man beräknat  svenskarnas medelintag av både näringsämnen och hälsofarliga ämnen från maten.

 

Uppdaterad: 2014-03-14