Svamp och svampgifter - Livsmedelsverket

Svamp och svampgifter

Att en svamp smakar gott är ingen garanti för att den är säker att äta! Plocka bara svampar som du är säker på är bra matsvampar.  
 
Många svamparter producerar naturliga gifter - några av dem är väldigt otrevliga och kan leda till stor skada om svampen äts. Svamparter som producerar sådana ämnen betraktas som giftig svamp. Hur många av de över 10 000 svamparter som finns i Sverige som faller under begreppet giftsvamp är inte känt. Hur mycket man behöver äta av den giftiga svampen innan man får symtom finns det också bristfällig kunskap om och beror på många olika faktorer, bland annat på hur känslig man är som individ och på vad man äter i övrigt.
 

Giftiga svamparter

Det är ytterst få som plockar giftsvamp för att äta med flit, men de som gör det kan ofta redogöra för vad de ätit. Andra som förgiftas har antagligen plockat en svamp som är lätt att förväxla med andra och haft oturen att plocka en giftsvamp, på grund av otillräcklig svampkunskap.


Det finns olika typer av svampgifter och de påverkar kroppen på olika sätt.
 
Vissa kan:
  • påverka nervsystemet. Exempel: röd flugsvamp, panterfläckig flugsvamp, brun flugsvamp, samt vissa arter av broskskivlingar, slätskivlingar, trådskivlingar och trattskivlingar
  • påverka mag-tarmkanalen. Exempel: giftchampinjon, giftkremla, bolmörtsskivling
  • skada inre organ. Exempel: vit flugsvamp, lömsk flugsvamp, gifthättingar, toppig giftspindelskivling och orangebrun giftspindling
  • ge allergiska reaktioner. Exempel: pluggskivling
  • ge förändrad känslighet för alkohol. Exempel: grå bläcksvamp
  • ge blandad symtombild. Exempel: stenmurkla
 

Information om giftsymtom och när de inträffar finns på Giftinformationscentralens webbplats, se länk till höger.

 

Tänk på detta när du plockar svamp

  • Om du är osäker på vilken svamp du har framför dig, avstå från att plocka den.
  • Tillaga svampen ordentligt.
Läs mer om svamp på Naturhistoriska riksmuseets webbplats, under länken till höger.

Blir man trots allt förgiftad bör man kontakta Giftinformationscentralen. Är det akut ringer man 112 och begär Giftinformation, dygnet runt. Vid mindre brådskande fall ringer man 08-33 12 31, dygnet runt. Allmänna frågor om akutförgiftning besvarar de dagtid.
 
 
Uppdaterad: 2013-10-25